Udostępnij

Impressum i wskazówki prawne

Strona internetowa stanowi informację o ofercie firmy:
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
D-58640 Iserlohn

Telefon:+ 49 23719710
Telefax:+ 49 23719711111
Email: info@schlueter.de

Zarządzający fimą: Werner Schlüter
Sąd: Amtsgericht Iserlohn . HRA-Nr. 2099
ILN 40 1183200 000 3

Zarządzający fimą: Werner Schlüter, Udo Schlüter, Marc Schlüter
Sąd: Amtsgericht Iserlohn . HRA-Nr. 2099
ILN 40 1183200 000 3
NIP: DE813037397

 

Odpowiedzialność za zawartość serwisu
Zawartość serwisu przygotowana została z największą starannością. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności  za prawidłowość, kompletność i aktualności zawartości.

 

Jako oferujący serwis jesteśmy zgodnie z § 7 pkt 1 TMG  odpowiedzialni za własne zawartości na stronach zgodnie z ogólnym prawem. Według §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy jednakże jako oferujący serwis zobowiązani do nadzorowania przekazanych lub zapisanych obcych informacji lub wyszukiwania okoliczności mogących wskazywać na działalność niezgodną z prawem. Zobowiązania do usunięcia i zablokowania używania informacji zgodnie z ogólnymi wymogami prawnymi pozostają nienaruszone. Tego rodzaju odpowiedzialność możliwa jest jednakże dopiero od momentu przyjęcia do wiadomości konkretnego naruszenia prawa. W przypadku stwierdzenia odpowiednich naruszeć prawa przedmiotowe zawartości zostaną natychmiast usunięte.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki na zewnętrzne strony osób trzecich, na których zawartość nie mamy żadnego wpływu. Dlatego też nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za te obce zawartości. Za zawartość wskazanych przez linki stron odpowiedzialny jest zawsze dany oferujący lub oddający strony do dyspozycji.Strony, do których prowadzą linki zostały sprawdzone w momencie założenia linków, że nie wykazywały niezgodnych z prawem zawartości. Stała kontrola zawartości stron, do których prowadzą linki jest jednakże niemożliwa do wykonania bez konkretnych wskazówek wskazujących na naruszanie prawa. W przypadku wyjścia na jaw faktu naruszenia prawa tego rodzaju linki zostaną natychmiast usunięte.

Prawo autorskie

Zawartości i dzieła zestawione na stronach przez oferującego serwis podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Przyczynki osób trzecich są jako takie zaznaczone. Powielanie, opracowywanie, rozpowszechnianie i wszelkie sposoby wykorzystania wykraczające poza granice prawa autorskiego wymagają pisemnej zgody danego autora względnie wytwórcy. Zezwala się jedynie na pobieranie lub kopiowanie tej strony do celów prywatnych, nie do celów komercyjnych.

Oferujący tą stronę starają się stale na przestrzeganie praw autorskich osób trzecich wzgl. na sięganie po wytwory wykonane samodzielnie, bez licencji.

Zdjęcia: Schlüter-Systems KG, Pixelio , Fotolia, Istockphoto, Shutterstock Images, Getty Images, Corbis, Fotosearch, Thinkstockphotos i Photocase.

Dopuszczalne użytkowanie zawartości

Drzy korzystaniu przez Państwwa należy przestrzegać pozostałych praw autorskich, nazewnictwa i  o znakach firmowych oraz innych praw chroniących osoby trzecie. Ochronie podlegają np. wszelkie strony internetowe Schlüter-Systems KG włącznie z prezentowanymi ilustracjami i znakami firmowymi jak np. "Schlüter®-DITRA".

Nie należy rozumieć niniejszych stron internetowych jak również warunków korzystania z nich w taki sposób, że licencja lub pozostałe prawa chroniące Schlüter-Systems KG zostały udzielone. Państwo zobowiązują się do poniechania wszelkiego nadużywania zawartości stron.

Linki na strony Schlüter-Systems KG

Plasowanie linków na stronę wprowadzającą serwisu Schlüter-Systems, jak np. www.schlueter.jest dopuszczalne, gdy:

link prowadzi do całkowicie nowego ładowania strony, na którą prowadzi, w taki sposób, że strona docelowa nie zostaje umieszczona w ramce (frame), Schlüter-Systems KG powiadomione zostanie w ciągu 24 godzin po wprowadzeniu linka przez e-mail na adres press@schlueter.de, przez ukształtowanie linka wyraźnie widoczny będzie fakt, że w danym przypadku o taki chodzi / na wskazującej stronie użyte zostanie albo wyrażenie "Link do Schlüter-Systems" lub nagłówek odpowiedniej strony Schlüter-Systems KG na którą skierowany jest link, w połączeniu z wyrażeniem "Link do Schlüter-Systems" lub link oznaczony zostanie przez zastosowanie aktualnego logo firmowego Schlüter-Systems. Linki nie odpowiadające tym wymaganiom wymagają przed ich plasowaniem zgody Schlüter-Systems KG. Schlüter-Systems KG pozostawia sobie prawo na brak zgody mimo spełnienia wpomnianych powyżej wymagań.

Udostępnij