Udostępnij

Oświadczenie o ochronie danych

Informacje o ochronie danych dotyczące witryny internetowej Schlüter-Systems KG

1. Ogólne informacje

My, Schlüter-Systems KG, podchodzimy z najwyższą powagą do ochrony danych osobowych i wynikających z tego ustawowych zobowiązań. Ustawowe regulacje wymagają kompleksowej transparentności przy przetwarzaniu danych osobowych. Tylko jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych jest dla Ciebie czytelne, zapewniona jest dostateczna wiedza o celu i zakresie przetwarzania danych. Nasze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia dlatego szczegółowo, jakie tzw. dane osobowe są przez nas przetwarzane w przypadku korzystania z witryny internetowej https://www.schlueter.de i wszystkich innych, odsyłających do niej stron internetowych (definicje – patrz pod 2.).

Administratorem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) oraz innych regulacji dotyczących ochrony danych jest firma

Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy

Tel.:+ 49 2371 971-0
Faks:+ 49 2371 971-111

E-mail: info@schlueter.de
Strona internetowa: https://www.schlueter.de/index.aspx

nazywana dalej „Administratorem“ bądź „my“.

Inspektor ochrony danych:

Kontakt mailowy: datenschutz@schlueter.de

Prosimy pamiętać, że za pośrednictwem linków znajdujących się na naszej witrynie internetowej może nastąpić przekierowanie na inne strony internetowe, których operatorami nie jesteśmy my, lecz osoby trzecie. Takie linki są przez nas jednoznacznie oznaczone bądź są widoczne poprzez przełączenie w pasku adresu przeglądarki. Nie odpowiadamy za dochowanie postanowień dotyczących ochrony danych i bezpieczne postępowanie z Twoimi danymi osobowymi na takich stronach osób trzecich.

2. Definicje

2.1. Z RODO

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych stosuje terminologię tekstu rozporządzenia RODO. Terminologia (art. 4 RODO) jest do wglądu np. na stronie https://dejure.org/gesetze/DSGVO/4.html.

2.2. Ciasteczka

Ciasteczka (ang. cookies) to małe jednostki informacyjne, które są zapisywane przez stronę internetową na Twoim urządzeniu końcowym bądź z niego odczytywane. Służą one do ponownego wykorzystania tych informacji w późniejszym terminie. Zawierają one kombinacje liter i cyfr, które np. przy ponownym łączeniu z wstawiającą ciasteczko stroną internetową służą do identyfikacji użytkownika i jego ustawień, umożliwienia niewylogowywania z konta użytkownika bądź analizy statystycznej określonej aktywności użytkownika na stronie.

3. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe tylko w dozwolonym przez prawo zakresie. Przekazywanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w opisanych niżej przypadkach (patrz 4 poniżej).

Po ustaniu celu przetwarzania dane osobowe są usuwane lub chronione przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych (np. pseudonimizacja, szyfrowanie). Następuje to również wtedy, gdy upłynie wymagany termin zapisu danych, chyba że dalsze przechowywanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia lub realizacji umowy.

O ile nie jesteśmy zobowiązani ustawowo do dłuższego przechowywania lub przekazywania danych osobom trzecim (szczególnie organom ścigania), decyzja o tym, jakie dane osobowe są przez nas pobierane, jak długo są one przechowywane i w jakim zakresie musisz je ewentualnie ujawnić, zależy od tego, z jakich funkcji witryny internetowej korzystasz w danym przypadku.

4. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z witryny internetowej

Korzystanie z witryny internetowej i jej funkcji wymaga regularnego przetwarzania określonych danych osobowych.

4.1. Informacyjne korzystanie z witryny internetowej

Jeżeli otwierasz naszą witrynę internetową w celach czysto informacyjnych, tzn. bez używania funkcji dodatkowych, takich jak formularz kontaktowy lub wtyczki mediów społecznościowych, automatycznie pobierane są przez nas dane osobowe. Dotyczy to następujących informacji: adres IP urządzenia końcowego oraz data i godzina odsłony witryny internetowej. Informacje te są przesyłane przez Twoją przeglądarkę, chyba że w konfiguracji ustawiono funkcję blokowania przesyłania informacji. Aby zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych, potrzebujemy części adresu IP. Mamy w tym jednocześnie prawnie uzasadniony interes, dlatego też przetwarzanie jest dopuszczalne zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Twój adres IP jest jednak przez nas anonimizowany bezpośrednio po pobraniu poprzez usunięcie trzech ostatnich cyfr adresu IP. Po tej operacji nie jest już możliwe przypisanie adresu IP do Twojej osoby.

4.2. Google Web Fonts

Po otwarciu naszej witryny internetowej pobierane są tzw. Web Fonts (czcionki webowe) w celu jednolitej wizualizacji czcionek. Treści te są dostarczane przez przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Po otwarciu naszej witryny internetowej Twoja przeglądarka ładuje wymagane Web Fonts do pamięci podręcznej przeglądarki w celu prawidłowego wyświetlania tekstów i czcionek. W tym celu stosowana przez Ciebie przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Wskutek tego Google uzyskuje informację o odsłonie naszej witryny internetowej z Twojego adresu IP.

Stosowanie czcionek Google Web Fonts ma na celu jednolitą i atrakcyjną prezentację naszej witryny internetowej. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przesyłanie danych do USA odbywa się na podstawie decyzji wykonawczej (UE) 2016/1250 Komisji UE (Tarcza Prywatności UE-USA).

Twój adres IP jest przez nas pobierany w celu umożliwienia przesyłania danych do Google. Jeżeli Twoja przeglądarka nie obsługuje Web Fonts bądź funkcja ta została wyłączona, nie następuje przesyłanie danych.

Dodatkowe informacje o Google Web Fonts podane są na stronie https://developers.google.com/fonts/faq. Oświadczenie o ochronie danych Google znajdziesz na stronie https://www.google.com/policies/privacy/.

4.3. Google Maps

Niektóre części naszej witryny internetowej korzystają z funkcji serwisu Google Maps (Mapy Google) w celu integracji danych mapowych. Treści te są dostarczane przez przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Pozwala to na wyświetlanie interaktywnych map bezpośrednio na stronie internetowej i korzystanie z funkcji mapowych. Po otwarciu podstrony naszej witryny internetowej, która stosuje Google Maps, Twoja przeglądarka ładuje wymagany kod Google. W tym celu stosowana przez Ciebie przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Wskutek tego Google uzyskuje informację o odsłonie naszej witryny internetowej z Twojego adresu IP. Jednocześnie Google może zapisywać ciasteczka na Twoim urządzeniu końcowym bądź je odczytywać, o ile w przeglądarce nie została zablokowana funkcja używania ciasteczek. Mogą być też pobierane dane lokalizacyjne, jeżeli zezwolisz na to w swojej przeglądarce. Odbywa się to niezależnie od tego, czy jesteś zalogowany/-a do konta użytkownika Google. Jeżeli jesteś zalogowany/-a w Google, dane są przypisywane do Twojego konta użytkownika Google. Jeżeli nie życzysz sobie takiego przypisywania danych, przed otwarciem funkcji mapowej musisz się wylogować.

Korzystanie z Map Google ma na celu atrakcyjną i wygodną prezentację naszej witryny internetowej oraz ułatwienie znajdowania podanych przez nas na stronie lokalizacji. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przesyłanie danych do USA odbywa się na podstawie decyzji wykonawczej (UE) 2016/1250 Komisji UE (Tarcza Prywatności UE-USA).

Twój adres IP jest przez nas pobierany w celu umożliwienia przesyłania danych do Google. Nie masz obowiązku udostępnienia tych danych osobowych, jednakże korzystanie z niektórych części naszej witryny internetowej nie jest możliwe bez ich udostępnienia.

Dodatkowe informacje zawiera oświadczenie o ochronie danych Google, które znajdziesz na stronie https://www.google.com/policies/privacy/.

4.4. Media społecznościowe: Google+

Po otwarciu naszej witryny internetowej w celu bardziej spersonalizowanej prezentacji treści i ułatwienia łączenia użytkowników w sieć ładowana jest wtyczka, która wstawia tzw. przycisk „Udostępnij“. Przycisk ten można rozpoznać po stylizowanym symbolu „G” w połączeniu ze znakami „+1” lub „share”. Przycisk ten jest dostarczany przez przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Po otwarciu naszej witryny internetowej Twoja przeglądarka ładuje wymagany do tego kod Google. W tym celu stosowana przez Ciebie przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Wskutek tego Google uzyskuje informację o odsłonie naszej witryny internetowej z Twojego adresu IP. Jednocześnie Google może zapisywać ciasteczka na Twoim urządzeniu końcowym bądź je odczytywać, o ile w przeglądarce nie została zablokowana funkcja używania ciasteczek.

Stosowanie wtyczki Google+ ma na celu bardziej spersonalizowaną prezentację naszej witryny internetowej i pozwala na szybkie wyświetlanie lub komentowanie poszczególnych części naszej witryny internetowej na Twoim koncie Google+. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przesyłanie danych do USA odbywa się na podstawie decyzji wykonawczej (UE) 2016/1250 Komisji UE (Tarcza Prywatności UE-USA).

Twój adres IP jest przez nas pobierany w celu umożliwienia przesyłania danych do Google. Nie masz obowiązku udostępnienia tych danych osobowych, jednakże korzystanie z wtyczki nie jest możliwe bez ich udostępnienia.

Jeżeli nie chcesz, aby Google przypisywał do Twojego konta Google+ dane osobowe pobrane za pośrednictwem naszej witryny internetowej, przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować ze swojego konta Google+. Dodatkowe informacje o Google+ podane są na stronie https://plus.google.com/about?hl=de. Oświadczenie o ochronie danych Google znajdziesz na stronie https://www.google.com/policies/privacy/.

4.5. Media społecznościowe: Twitter

Po otwarciu naszej witryny internetowej w celu bardziej spersonalizowanej prezentacji treści i ułatwienia łączenia użytkowników w sieć ładowana jest wtyczka, która wstawia tzw. przycisk „Udostępnij“. Ten przycisk jest dostarczany przez Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia („Twitter”). Po otwarciu naszej witryny internetowej Twoja przeglądarka ładuje wymagany do tego celu kod Twittera. W tym celu stosowana przez Ciebie przeglądarka musi się połączyć z serwerami Twittera. Wskutek tego Twitter uzyskuje informację o odsłonie naszej witryny internetowej z Twojego adresu IP. Jednocześnie Twitter może zapisywać ciasteczka na Twoim urządzeniu końcowym bądź je odczytywać, o ile w przeglądarce nie została zablokowana funkcja używania ciasteczek.

Stosowanie wtyczki Twittera ma na celu bardziej spersonalizowaną prezentację naszej witryny internetowej i pozwala na szybkie wyświetlanie lub komentowanie poszczególnych części naszej witryny internetowej na Twoim koncie Twittera. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Twój adres IP jest przez nas pobierany w celu umożliwienia przesyłania danych do Twittera. Nie masz obowiązku udostępnienia tych danych osobowych, jednakże korzystanie z wtyczki nie jest możliwe bez ich udostępnienia.

Jeżeli nie chcesz, aby Twitter przypisywał Twojemu kontu Twittera dane osobowe pobrane za pośrednictwem naszej witryny internetowej, przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować ze swojego konta Twittera. Oświadczenie o ochronie danych Twittera znajdziesz na stronie https://twitter.com/privacy/.

4.6. Wtyczka mediów społecznościowych: YouTube

Część naszej strony internetowej korzysta z usług Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, („YouTube”) w celu wyświetlania treści wideo. Po otwarciu odpowiednich stron Twoja przeglądarka ładuje wymagany do wyświetlania filmów wideo kod YouTube. W tym celu stosowana przez Ciebie przeglądarka musi się połączyć z serwerami YouTube. Wskutek tego YouTube uzyskuje informację o odsłonie naszej witryny internetowej z Twojego adresu IP. Jednocześnie YouTube może zapisywać ciasteczka na Twoim urządzeniu końcowym bądź je odczytywać, o ile w przeglądarce nie została zablokowana funkcja używania ciasteczek.

Stosowanie wtyczki YouTube ma na celu atrakcyjną prezentację naszej witryny internetowej i umożliwienie odtwarzania treści wideo. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przesyłanie danych do USA odbywa się na podstawie decyzji wykonawczej (UE) 2016/1250 Komisji UE (Tarcza Prywatności UE-USA).

Twój adres IP jest przez nas pobierany w celu umożliwienia przesyłania danych do YouTube. Nie masz obowiązku udostępnienia tych danych osobowych, jednakże korzystanie z niektórych części naszej witryny internetowej nie jest możliwe bez ich udostępnienia.

Jeżeli nie chcesz, aby YouTube przypisywał do Twojego konta YouTube dane osobowe pobrane za pośrednictwem naszej witryny internetowej, przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować ze swojego konta YouTube. Dodatkowe informacje o YouTube podane są na stronie https://www.youtube.com/intl/de/yt/about/. Oświadczenie o ochronie danych Google znajdziesz na stronie https://policies.google.com/privacy.

4.7. Media społecznościowe: Instagram

W ramach naszego serwisu online dostępne są funkcje i treści platformy Instagram, oferowane przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Mogą do nich należeć np. treści, takie jak zdjęcia, filmy wideo lub teksty i przyciski ekranowe, za pomocą których użytkownicy mogą udostępniać treści tego serwisu online w obrębie platformy Instagram.

Po każdej odsłonie jednej ze stron tej witryny internetowej, której jesteśmy operatorem i która zawiera komponent serwisu Instagram (przycisk Instagram), Twoja przeglądarka zostanie automatycznie wezwana przez dany komponent Instagram do pobrania wizualizacji odpowiedniego komponentu serwisu Instagram. W ramach tej procedury technicznej Instagram uzyskuje informacje o odwiedzanej podstronie naszej witryny internetowej. Jeżeli jesteś członkiem platformy Instagram, serwis może przypisać zapisanym w nim profilom użytkowników odsłonę ww. treści i funkcji.

Stosowanie wtyczki Instagram ma na celu bardziej spersonalizowaną prezentację naszej witryny internetowej i pozwala na szybkie wyświetlanie lub komentowanie poszczególnych części naszej witryny internetowej na Twoim koncie Instagram. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Twój adres IP jest przez nas pobierany w celu umożliwienia przesyłania danych do serwisu Instagram. Nie masz obowiązku udostępnienia tych danych osobowych, jednakże korzystanie z wtyczki nie jest możliwe bez ich udostępnienia.

Więcej informacji dotyczących oświadczenia o ochronie danych serwisu Instagram znajdziesz na stronie: https://instagram.com/about/legal/privacy/

4.8. Media społecznościowe: XING

W ramach naszego serwisu online dostępne są funkcje i treści serwisu Xing, oferowane przez XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy. Xing to internetowa sieć społecznościowa, która umożliwia użytkownikom utrzymywanie istniejących i nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Mogą do nich należeć np. treści, takie jak zdjęcia, filmy wideo lub teksty i przyciski ekranowe, za pomocą których użytkownicy mogą udostępniać treści tego serwisu online w obrębie serwisu Xing.

Po każdym otwarciu jednej z naszych stron, zawierającej funkcje serwisu Xing, nawiązywane jest połączenie z serwerami Xing. Po każdej odsłonie jednej ze stron tej witryny internetowej, której jesteśmy operatorem i która zawiera komponent serwisu Xing (wtyczka Xing), Twoja przeglądarka zostanie automatycznie wezwana przez dany komponent Xing do pobrania wizualizacji odpowiedniego komponentu serwisu Xing. Dalsze informacje o wtyczkach Xing znajdziesz na stronie https://dev.xing.com/plugins. W ramach tej procedury technicznej Xing uzyskuje informacje o odwiedzanej podstronie naszej witryny internetowej. Jeżeli użytkownicy są członkami platformy Xing, serwis może przypisać zapisanym w nim profilom użytkowników odsłonę ww. treści i funkcji.

Korzystanie z serwisu XING ma na celu bardziej spersonalizowaną prezentację naszej witryny internetowej i pozwala na szybkie wyświetlanie poszczególnych części naszej witryny internetowej na Twoim koncie XING oraz nawiązywanie kontaktów. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Więcej informacji dotyczących oświadczenia o ochronie danych serwisu Xing znajdziesz tutaj: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

4.9. Media społecznościowe: LinkedIn

Na naszej witrynie internetowej dostępne są wtyczki sieci społecznościowej LinkedIn, oferowane przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (nazywanej dalej „LinkedIn”). Wtyczki LinkedIn rozpoznaje się po logo LinkedIn lub „przycisku Udostępnij” („Poleć dalej“) na tej witrynie internetowej. Po każdym otwarciu jednej z naszych stron, zawierającej funkcje serwisu LinkedIn, nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest informowany o tym, że odwiedziłeś/-aś nasze strony internetowe ze swojego adresu IP. Jeżeli klikniesz przycisk LinkedIn „Udostępnij”, będąc zalogowanym do swojego konta LinkedIn, możesz powiązać treści z tej strony internetowej ze swoim profilem LinkedIn. W ten sposób serwis LinkedIn może przypisać do Twojego konta użytkownika wizytę na tej witrynie internetowej.

Stosowanie wtyczek LinkedIn ma na celu bardziej spersonalizowaną prezentację naszej witryny internetowej. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w oświadczeniu o ochronie danych serwisu LinkedIn na stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

4.10. Usługa analizy statystyk serwisów WWW: Google Analytics

Po otwarciu naszej witryny internetowej ładowana jest usługa Google Analytics do analizy statystycznej aktywności na naszej witrynie internetowej. Usługa ta jest dostarczana przez przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Google Analytics stosuje ciasteczka, które umożliwiają analizę korzystania z tej witryny internetowej. W trakcie korzystania z witryny internetowej pliki cookie generują informacje przesyłane do Google i tam zapisywane. Dzięki stosowaniu rozszerzenia „anonymizeIp()” zapewniamy, że narzędzie Google Analytics przesyła do Google w USA jedynie skróconą wersję Twojego adresu IP. Możesz zablokować stosowanie ciasteczek, które są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają analizę Twojej aktywności na stronie internetowej.

Stosowanie Google Analytics odbywa się w celu optymalizacji ekonomicznej i dostosowania naszej witryny internetowej do indywidualnych potrzeb. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Ponadto zawarliśmy z Google jako podmiotem przetwarzającym umowę o przetwarzanie danych i w pełni wdrażamy surowe wymogi niemieckich urzędów ochrony danych, dotyczące stosowania narzędzia Google Analytics. Przesyłanie danych do USA odbywa się na podstawie decyzji wykonawczej (UE) 2016/1250 Komisji UE (Tarcza Prywatności UE-USA).

Twój adres IP jest przez nas pobierany w celu umożliwienia jego skrócenia, a następnie przesłania do Google. Nie masz obowiązku udostępnienia tych danych osobowych, korzystanie z naszej witryny internetowej jest możliwe również bez ich udostępnienia. Możesz zablokować udostępnianie tych danych osobowych, instalując dodatek na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Dodatkowe informacje o Google Analytics podane są na stronie https://marketingplatform.google.com/about/. Oświadczenie o ochronie danych Google znajdziesz na stronie https://policies.google.com/privacy.

4.11. Usługa wyszukiwania i analizy: Cludo

Stosujemy na naszej witrynie internetowej usługi wyszukiwarki „Cludo“, oferowanej przez Cludo, Bremerholm 4, 1069 Copenhagen K, Dania („Cludo“). Cludo umożliwia skuteczną priorytetyzację najbardziej istotnych treści w wynikach wyszukiwania i tym samym kontrolę słów kluczowych wpisywanych w pole wyszukiwania. Po wpisaniu słowa kluczowego w pole wyszukiwania nawiązywane jest połączenie z serwerami Cludo. Cludo uzyskuje Twój adres IP i zapytanie do wyszukiwarki.

Stosowanie Cludo odbywa się w celu optymalizacji wyników wyszukiwania i dostosowania naszej witryny internetowej do indywidualnych potrzeb. Cele te stanowią nasz prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dodatkowe informacje o Cludo podane są na stronie https://www.cludo.com/. Oświadczenie o ochronie danych Cludo znajdziesz na stronie: https://www.cludo.com/privacy-policy/

4.12. Funkcje: formularz kontaktowy / nawiązywanie kontaktu poprzez e-mail

Korzystanie z formularza kontaktowego na naszej witrynie internetowej lub napisanie do nas wiadomości skutkuje przetwarzaniem przez nas podanych tam przez Ciebie danych. Informacje te są przekazywane przez Twoją przeglądarkę lub klienta poczty elektronicznej i zapisywane w naszych systemach informatycznych. Przetwarzanie tych danych osobowych jest konieczne w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. Dodatkowo zapisywany jest Twój adres IP, data i godzina zapytania w przypadku wysłania do nas wiadomości e-mail.

Przetwarzanie danych służy odpowiadaniu na Twoje zapytania, zapobieganiu nadużyciom formularza kontaktowego i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

Przetwarzanie to jest legalne, ponieważ odpowiedź na Twoje zapytania i ochrona naszych systemów informatycznych stanowią prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane osobowe są przechowywane dopóty, dopóki jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. Jeżeli Twoje zapytanie doprowadzi do późniejszego zawarcia umowy, dane są przechowywane dopóty, dopóki jest to konieczne do przeprowadzenia czynności przedumownych lub realizacji umowy. Następnie dane osobowe są rutynowo usuwane. Nie kojarzymy tych danych osobowych z innymi źródłami danych. Nie przekazujemy danych osobom trzecim. Nie mamy zamiaru przesyłania danych do kraju trzeciego bądź organizacji międzynarodowej. Nie masz obowiązku udostępnienia tych danych osobowych, jednakże korzystanie z formularza kontaktowego lub wysyłanie wiadomości nie jest możliwe bez ich udostępnienia.

4.13. Funkcje: rejestracja na seminaria

W naszej witrynie internetowej możesz zarejestrować się na organizowane przez nas seminaria, korzystając z panelu szkoleniowego Schlüter. W takim przypadku podane przy zapytaniu dane osobowe są nam przekazywane przez Twoją przeglądarkę i zapisywane w naszych systemach informatycznych. Jeżeli jesteś już naszym klientem, wystarczy podanie numeru klienta i adresu e-mail – dane osobowe pobieramy wtedy z Twojego konta użytkownika. Zapisywany jest ponadto Twój adres IP i data zapytania.

Przetwarzanie udostępnionych przez Ciebie danych osobowych ma na celu przygotowanie i przeprowadzenie seminarium, w którym chcesz uczestniczyć. Przetwarzanie to jest legalne, ponieważ udzielasz nam na to zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i jest ono konieczne do realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Zapis adresu IP i daty rejestracji służy zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Mamy w tym jednocześnie prawnie uzasadniony interes, dlatego też przetwarzanie jest dopuszczalne zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Udostępnione przez Ciebie dane osobowe są przechowywane aż do przeprowadzenia seminarium. Nie kojarzymy tych danych osobowych z innymi źródłami danych. Dane są przekazywane osobom trzecim tylko w celu przeprowadzenia seminarium (np. rezerwacja hotelu na życzenie uczestnika seminarium). Nie mamy zamiaru przesyłania danych do kraju trzeciego bądź organizacji międzynarodowej. Nie masz obowiązku udostępnienia tych danych osobowych, jednakże przesłanie materiałów reklamowych lub sporządzenie oferty nie jest możliwe bez ich udostępnienia.

4.14. Funkcje: zamawianie materiałów reklamowych lub ofert

W naszej witrynie internetowej możesz zażądać sporządzenia indywidualnych ofert na nasze produkty lub przesłania materiałów reklamowych. W takim przypadku podane przy zapytaniu dane osobowe są nam przekazywane przez Twoją przeglądarkę i zapisywane w naszych systemach informatycznych. Jeżeli jesteś już naszym klientem, wystarczy podanie numeru klienta i adresu e-mail – dane osobowe pobieramy wtedy z Twojego konta użytkownika. Zapisywany jest ponadto Twój adres IP i data zapytania.

Przetwarzanie udostępnionych przez Ciebie danych osobowych ma na celu sporządzenie i wysłanie indywidualnej oferty bądź przesłanie materiałów reklamowych. Przetwarzanie to jest legalne, ponieważ jest ono wymagane do przeprowadzenia czynności przedumownych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i odpowiedź na Twoje zapytanie stanowi prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Zapis adresu IP i daty zapytania ofertowego służy zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Mamy w tym jednocześnie prawnie uzasadniony interes, dlatego też przetwarzanie jest dopuszczalne zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Przekazane przez Ciebie dane osobowe są przechowywane dopóty, dopóki jest to konieczne do przesłania materiałów reklamowych lub sporządzenia oferty bądź – jeżeli dojdzie do zawarcia umowy – realizacji umowy. Następnie dane są rutynowo usuwane. Nie kojarzymy tych danych osobowych z innymi źródłami danych. Dane przekazywane są tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji umowy (np. firmie wysyłkowej). Nie mamy zamiaru przesyłania danych do kraju trzeciego bądź organizacji międzynarodowej. Nie masz obowiązku udostępnienia tych danych osobowych, jednakże przesłanie materiałów reklamowych lub sporządzenie oferty nie jest możliwe bez ich udostępnienia.

4.15. Funkcje: newsletter

W naszej witrynie internetowej możesz zaprenumerować nasz newsletter informujący o nowościach i ofertach. W takim przypadku podane przy rejestracji dane osobowe są nam przekazywane przez Twoją przeglądarkę i zapisywane w naszych systemach informatycznych. Zapisywany jest ponadto Twój adres IP i data rejestracji.

Przetwarzanie udostępnionych przez Ciebie danych osobowych ma na celu indywidualne przygotowanie i przesłanie newslettera. Przetwarzanie to jest legalne, ponieważ udzielasz nam na to zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a my mamy w tym prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) DS-GVO. Zapis adresu IP i daty rejestracji jest potwierdzeniem uzyskania Twojej zgody, do czego jesteśmy zobowiązani zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Udostępnione przez Ciebie dane osobowe są przechowywane aż do momentu wypowiedzenia prenumeraty. Nie kojarzymy tych danych osobowych z innymi źródłami danych. Nie przekazujemy danych osobom trzecim. Nie mamy zamiaru przesyłania danych do kraju trzeciego bądź organizacji międzynarodowej. Nie masz obowiązku udostępnienia tych danych osobowych, jednakże prenumerata naszego newslettera nie jest możliwa bez ich udostępnienia.

4.16. Rejestracja na imprezy.

Na witrynie internetowej można zarejestrować się na imprezy, które zostały na niej zgłoszone. W takim przypadku podane przy rejestracji dane osobowe są nam przekazywane przez Twoją przeglądarkę i zapisywane w naszych systemach informatycznych. Zapisywany jest ponadto Twój adres IP i data rejestracji.

Przetwarzanie udostępnionych przez Ciebie danych osobowych ma na celu przygotowanie i przeprowadzenie imprezy, w której chcesz uczestniczyć. Przetwarzanie to jest legalne, ponieważ jest ono konieczne do realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Zapis adresu IP i daty rejestracji służy zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Mamy w tym jednocześnie prawnie uzasadniony interes, dlatego też przetwarzanie jest dopuszczalne zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Udostępnione przez Ciebie dane osobowe są przechowywane aż do momentu przeprowadzenia imprezy. Nie kojarzymy tych danych osobowych z innymi źródłami danych. Dane są przekazywane tylko wtedy, gdy jest to konieczne do przeprowadzenia seminarium (np. kooperantowi, który udostępnia nam pomieszczenia). Nie mamy zamiaru przesyłania danych do kraju trzeciego bądź organizacji międzynarodowej. Nie masz obowiązku udostępniania tych danych osobowych, jednak udział w seminariach nie jest możliwy bez ich udostępnienia.

4.17. Udział w konkursach

Masz możliwość wzięcia udziału w przeprowadzanych przez nas konkursach. Aby umożliwić udział w konkursie i w razie potrzeby powiadomić o wygranej, zbieramy dane osobowe (takie jak nazwisko, imię, adres e-mail). Jeżeli konkurs jest przeprowadzany za pośrednictwem naszej witryny internetowej, zapisujemy ponadto Twój adres IP i datę zgłoszenia.

Przetwarzanie udostępnionych przez Ciebie danych osobowych ma na celu przygotowanie i przeprowadzenie konkursu, w którym chcesz uczestniczyć. Przetwarzanie to jest legalne, ponieważ jest ono konieczne do realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Zapis adresu IP i daty wzięcia udziału służy zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Mamy w tym jednocześnie prawnie uzasadniony interes, dlatego też przetwarzanie jest dopuszczalne zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Zasadniczo Twoje dane nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że przekazywanie jest konieczne w celu przeprowadzenia konkursu lub przekazania wygranej (np. do wysłania wygranej). Twoje dane przetwarzane w ramach konkursu po jego zakończeniu zostaną usunięte, chyba że wyrazisz zgodę na ich dalsze przetwarzanie (np. w celu wysłania wygranej). Nie masz obowiązku udostępnienia tych danych osobowych, jednak udział w konkursie nie jest możliwy bez ich udostępnienia.

4.18. Aplikacja

Masz możliwość wysłania nam swojej aplikacji na adres e-mail lub adres pocztowy podany w witrynie internetowej www.schlueter.de/stellenangebote lub www.azubis.schlueter.de/bewerbungen. W ramach aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe. Przechowujemy wyłącznie dane dotyczące Twojej aplikacji, które nam udostępnisz (w szczególności dane podstawowe; dane do komunikacji; o ile przekażesz nam takie dokumenty, to również: dyplomy, dodatkowe kwalifikacje, życiorys, oczekiwania płacowe, najbliższy możliwy termin podjęcia pracy, a także ewentualnie wiadomości i treści dotyczące wysłanych nam przez Ciebie dokumentów). Informacje zostaną nam przekazane, gdy tylko wyślesz do nas wiadomość e-mail lub aplikację drogą pocztową. Zapisany zostanie ponadto Twój adres IP oraz data złożenia aplikacji.

Podstawę prawną przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego stanowi art. 88 ust. 1 RODO razem z § 26 ust. 1 zd. 1 BDSG. Twoje dane nie są przekazywane stronom trzecim, chyba że zgodnie z § 26 ust. 2 BDSG wyrazisz na to jednoznaczną zgodę (np. na przekazywanie danych innym przedsiębiorstwom wchodzącym w skład Grupy Schlüter). Zapis adresu IP i daty aplikacji służy zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Mamy w tym jednocześnie prawnie uzasadniony interes, dlatego też przetwarzanie jest dopuszczalne zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Twoje dane przechowujemy do chwili zakończenia procesu rekrutacji. Najpóźniej po upływie sześciu miesięcy dane dotyczące odrzuconych aplikacji zostaną usunięte. Jeżeli jednoznacznie wyrazisz zgodę (np. na przyjęcie do puli talentów), będziemy przechowywać Twoje dane maksymalnie przez dwa lata. Następnie Twoje dane zostaną usunięte, jeżeli aplikacja nie zakończyła się pomyślnie. Powyższe obowiązuje również wtedy, gdy wycofasz swoją zgodę. Nie przekazujemy Twoich danych do kraju trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Nie masz obowiązku udostępniania swoich danych osobowych, jednak rozpatrzenie Twojej aplikacji nie jest możliwe bez ich udostępnienia.

5. Prawa osób, których dane dotyczą

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do informacji wg art. 15 RODO, prawo do sprostowania wg art. 16 RODO, prawo do usunięcia wg art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania wg art. 18 RODO oraz prawo do przenoszenia danych wg art. 20 RODO. W przypadku prawa do informacji i prawa do usuwania danych obowiązują ograniczenia wynikające z §§ 34, 35 niemieckiej ustawy BDSG. Ponadto istnieje prawo wniesienia skargi do urzędu nadzoru ochrony danych osobowych (art. 77 RODO w połączeniu z § 19 BDSG).

6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach wraz z profilowaniem

Nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach wraz z profilowaniem.

7. Obowiązki powiadamiania przez administratora

Powiadamiamy wszystkich odbiorców, którym ujawniono Twoje dane osobowe, o każdym sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych bądź ograniczeniu przetwarzania wg art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18 RODO, chyba że powiadomienie jest niemożliwe bądź jest związane z niewspółmiernie dużym wysiłkiem.

Na żądanie poinformujemy Cię o odbiorcach.

8. Prawo do sprzeciwu

Masz prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania swoich danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Zgodę można wycofać nieformalnie i przesłać na adres:

Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy

E-mail: widerspruch@schlueter.de

9. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 7 ust. 3 str. 4 RODO masz prawo w dowolnym momencie do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody dotyczy więc zawsze tylko przetwarzania planowanego po wycofaniu zgody. Wycofanie zgody jest możliwe nieformalnie drogą pocztową lub elektroniczną. Po wniesieniu sprzeciwu Twoje dane osobowe nie będą więcej przetwarzane, chyba że zezwala na to inna (ustawowa) podstawa. Jeżeli jednak nastąpi wycofanie zgody i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, zgodnie z art. 17 ust. 2 lit. b) RODO na Twoje życzenie dane osobowe muszą zostać niezwłocznie usunięte. Zgodę można wycofać nieformalnie i przesłać na adres:

Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy

E-mail: widerspruch@schlueter.de

Udostępnij